Country

Arbetsplatsstrategin är viktigare än du tror

Blogg: Jere Syvänne, Business Manager, Martela
Lästid: 3 minuter
 

Fri från statiskt skrivbordsarbete men bunden till digitala plattformar – det låter bekant, inte sant? Med utvecklingen av kunskapsarbete har ordet ”arbetsmiljö” fått en bredare betydelse. Istället för att syfta till en specifik plats, rymmer nu ordet ett helt ekosystem av fysiska, digitala och sociala miljöer.

Med detta nytänkande är både fysiska och digitala arbetsmiljöer plattformar för arbete. Båda med uppdrag att stötta effektiv och kreativ bearbetning av information. En arbetsmiljö som gör spontana samspel möjliga och tar bort hinder för samarbete är ovärderlig för att kunna möta dagens flexibilitetskrav.
 

Hitta och åtgärda svaga länkar i din arbetsmiljös ekosystem

Ett ekosystem bestående av utrymmen och möbler, digitala verktyg och samspel mellan människor är inte starkare än dess svagaste länk. Brister eller begränsningar i någon av ekosystemets delar underminerar kunskapsarbetet och försämrar produktiviteten och medarbetarnas välbefinnande.

Den absolut viktigaste principen för en arbetsplatsplanering är att helheten fungerar optimalt, vilket naturligtvis är mycket lättare sagt än gjort.

Arbetsmiljöer består av flera komponenter. Traditionellt sett hanteras dessa var för sig, med olika ägare och mål. Samarbetsverktyg är till exempel normalt sett IT-avdelningens ansvar, anläggningar och möbler är administrationsavdelningens problem, medan HR-avdelningen ansvarar för medarbetarnas välbefinnande.

Att ta kontroll över arbetsmiljöns hela ekosystem och leda den som en enhet kräver ett bredare perspektiv. Lösningen stavas en arbetsplatsstrategi som beskriver det perfekta ekosystemet och stegen dit. Dessutom är det viktigt att definiera hur framgång mäts och hur miljön optimeras på vägen.

Arbetsmiljön är ett verktyg för ledarskap och förändring

Arbetsplatsstrategin förvandlar i praktiken arbetsmiljön till ett ledarskapsverktyg. När alla tidigare åtskilda komponenter kombineras till en helhet ökar möjligheten att påverka beteende och kultur. Dessutom blir det lättare att få den överblick som krävs för att nå önskade resultat.

Målet för en arbetsmiljö bör vara att få företagets strategi att fungera – och vägen dit ska kunna övervakas med tydliga mål och steg. Det är en viss skillnad mot förr då vi bara fokuserade på att hitta ett prisvärt kontor att möblera.

Strategiskt tänkande förändrar även ansvaret kring arbetsmiljön. När det inte längre bara pratas om kostnadsoptimering utan även om olika sätt att driva kulturen, produktiviteten och kreativiteten framåt, tenderar ledningsteamen att intressera sig mer för olika arbetsmiljörelaterade saker än någonsin tidigare.

Som en extra bonus förbereder arbetsplatsstrategin företag för framtida förändringar. Komponenter som redan fungerar som en helhet gör det möjligt att utveckla hela arbetsmiljön på ett flexibelt och balanserat sätt. Så vad sägs om att optimera helheten och inte bara delarna?

 

Om du vill ha hjälp med definition av din arbetsplatsstrategi, så finns vi här för att hjälpa dig.

 

Läs också:

Trender inom arbetsplatsutveckling

Arbetsplats som tjänst

Ökad effektivitet via livscykelmodellen

Hur kan man förbättra produktiviteten på arbetsplatsen?

Vår engelska blogg

 

Kontakta oss:

Om du vill höra mer, kontakta oss

Share this page