Country

Arbetsplats som tjänst

Enligt Eeva Terävä, arbetsplatskonsult hos Martela, ”borde arbetsplatsen ses som en serviceplattform som ger oss möjlighet att själv välja hur vi vill utföra den nya typ av hybridarbete som vi har idag”. Vid planering av dagens arbetsmiljöer måste man därför utgå från användarnas behov och arbetssätt.

Så här förklarar Terävä idén bakom Workplace As A Service (Arbetsplats som tjänst). – För att arbetsplatsen skall upplevas som en tjänst, måste arbetsplatsplaneringen utgå från en analys av arbetets karaktär och de olika rollerna inom organisationen. Detta innebär att man innan själva planeringsarbetet inleds, måste kartlägga medarbetarnas roller, vilket arbete de utför samt vilka slags fysiska utrymmen det finns behov av.

Det är ganska vanligt att samtliga medarbetare på ett kontor har sin fasta arbetsplats eller sitt privata kontor men endast utnyttjar det 20 % av tiden. En arbetsplats i rätt storlek som är omsorgsfullt utformad stöttar medarbetarna optimalt i deras arbete. 

Hybridarbete aktiverar personalen

Det lönar sig att bekanta sig med olika arbetssätt eftersom yrkesrollerna vi har idag ofta är någon typ av kombination, det vill säga hybridarbeten. – Det kan innebära en kombination av distansarbete och kontorsarbete, koncentration och samarbete eller olika typer av kompetensområden. Hybridarbete innebär inte att du sitter vid ditt skrivbord eller arbetar med samma team varje dag.

 – Olika behov och uppgifter kan innebära att medarbetarna behöver kunna välja plats utifrån den arbetsuppgift man har för stunden. Människor uppskattar olika arbetsutrymmen och möjligheten att kunna välja hur man vill arbeta. Därför tar man vid planering av arbetsmiljöer för hybridarbete, hänsyn till organisationens behov av flexibilitet, aktivitet och kontinuerliga förändringar.

Arbetsplatser som bryter ner silostrukturer

En annan intressant poäng som Terävä tar upp är att arbetsmiljöer också kan användas som stöd för ledarskap. – När personalen får möjlighet att välja sitt arbetssätt, förvandlas arbetsmiljön till en källa för kreativitet och blir ett verktyg för att leda sig själv. Den uppmuntrar samtidigt till naturliga ad hoc-möten som gör det lättare att närma sig cheferna.

När en kollega från en annan avdelning sätter sig bredvid dig, uppstår intressanta möjligheter till kommunikation och samarbete. I början kan det visserligen krävas en del mod, men det är det värt på sikt. När det fungerar som bäst, stöttar ett aktivitetsbaserat kontor företagets verksamhet genom att sporra medarbetarna till att vara kreativa och att vilja lyckas.   

Share this page