Country

Arbetsmiljö som ett verktyg för ledarskap

När de första kontoren byggdes i början på 1900-talet utformades de med fabriksgolvet som modell: människor satt bakom skrivbord som stod uppställda i raka rader, som maskiner, och deras produktivitet mättes med en klocka.

“Arbetsmiljön bör användas som ett verktyg för ledarskap.”

Vårt sätt att arbeta har förändrats enormt det senaste århundradet, och ändå märks inte detta riktigt i hur arbetsmiljöerna är utformade. I dag sitter kunskapsarbetare allt för ofta i en miljö som lika gärna skulle kunna vara en fabrik från 1900-talets början, med monteringslinjer och maskiner.

Enligt Ari-Matti Purhonen, ansvarig för Martelas affärsverksamheter i Finland och Sverige, har arbetsmiljöerna inte hållit jämna steg med de förändringar som har skett på arbetsområdet och vad vi gör i dag.

”För kunskapsarbetare är arbetsmiljön mycket viktig för deras förmåga att skapa värde. Jag tror att det är något som man inte alltid tar tillräcklig hänsyn till.”
 

Arbetet har förändrats särskilt snabbt på 2000-talet till följd av digitaliseringen, och detta är något som borde speglas på de platser där människor arbetar. I själva verket bör arbetsmiljöer ses som ett ledarskapsverktyg som kan användas för att guida de anställda mot företagets mål.

Företag har olika mål när det gäller produktivitet, välbefinnande på arbetet och kostnader.

”Om arbetsmiljön är ett ledarskapsverktyg, måste det finnas affärsmål som verktyget används för att uppnå”, säger Purhonen.

”Målen kan användas för att profilera arbetsmiljön och personalen på ett företag och därefter för att utforma arbetsytorna i motsvarande grad för att tillgodose företagets behov”, säger Ari-Matti Purhonen, som är ansvarig för Martelas affärsverksamheter i Finland och Sverige.

 

 

 

“Arbetsmiljöer ska gärna underlätta samarbetet mellan människor och mellan olika avdelningar.”


”Hjärnan, inte musklerna är den anställdes största tillgång nu för tiden.”

 

Arbetsmiljöns fyra C:n

Enligt Ari-Matti Purhonen, består en välfungerande arbetsmiljö av fyra områden, eller de fyra C:na: Communication (kommunikation), Concentration (koncentration), Collaboration (samarbete) och Chill out (avkoppling).

Kommunikation är viktigt för ledningen av företaget och för den mänskliga interaktionen. Purhonen menar att arbetsmiljön måste innehålla utrymmen som möjliggör kommunikation.

I dagens arbete är förmågan att kommunicera också mycket viktig för produktiviteten, speciellt för kunskapsarbetare. Arbetsmiljöer bör vara fria från störande inslag, men detta kan vara svårt att uppnå på kontor med öppen planlösning. På många arbetsplatser är detta ett problem eftersom när man blir störd vid arbete med något som kräver koncentration, kan det ta lång tid innan man hittar tillbaka till en bra rytm och ett bra arbetsflöde.

Förmågan att samarbeta är en vanlig fråga på många arbetsplatser. Purhonen säger att arbetsmiljöer gärna ska underlätta samarbetet mellan människor och mellan olika avdelningar.

”I dag är det ytterst få uppgifter som kan utföras av endast en person. Samarbete är nästan alltid ett måste. Det spelar en viktig roll och bör fungera smidigt.”

Arbetsmiljöer bör uppmuntra människor till samarbete och det bör även finnas ett område där man faktiskt är tvungen att ta kontakt med andra. Purhonen är av åsikten att detta skulle höja kvaliteten på samarbetet.

Tydliga mål

Ingen kan prestera 100 procent en hel arbetsdag och behålla fokus hela tiden. Precis som i sportens värld behöver de anställda ta en paus då och då under arbetsdagen. Det är därför som arbetsmiljön bör erbjuda möjligheter till vila.

”Hjärnan, inte musklerna är den anställdes viktigaste tillgång nu för tiden, och hjärnan kan inte arbeta på max en hel dag. Arbetsplatsen bör ha områden där personalen kan koppla av för att sedan återgå till sitt arbete, redo att ge allt igen.”

Purhonen säger att de fyra C:na bör baseras på användarnas behov istället för att införas på ett mekaniskt sätt. För det första behöver arbetsplatsen ha tydliga mål: dessa kan användas för att öka samarbetet eller höja koncentrationen.

”Målen kan användas för att profilera arbetsmiljön och personalen på ett företag och därefter för att utforma arbetsytorna i motsvarande grad för att tillgodose företagets behov”, säger Purhonen.

Företag försöker ofta att hålla nere sina kontorskostnader så mycket som möjligt och att införa de fyra C:na kan därför få en del att höja på ögonbrynen. Måste en arbetsmiljö som är ett ledarskapsverktyg vara stor?

”Studier visar att användningsgraden i arbetsmiljöer ofta är mycket lägre än vad människor tror. Arbetet är dessutom ofta mobilt i dag; de anställda är ute på kundbesök, arbetar på distans och så vidare”, säger Ari-Matti Purhonen.

”Det gör att de nya, uppgraderade kontoren nästan alltid är mindre än de som de ersätter. Och detta gör att man kan sänka sina kostnader. Kostnader som kan användas för att täcka kostnaderna för förändringen.”

Artikeln publicerades i 1/2016 HR kommunikation  / text Jarkko Böhm

Share this page