Country

År 2021 köper ingen längre kontorsmöbler

Blogg: Eerikki Mikkola, Offering Manager, Martela
Lästid: 3 min


Att försöka förutspå framtiden är en exceptionellt utmanande uppgift. Dagens snabba förändringar reflekteras tydligt i forskningen kring arbetsplatser, vilken ger få tydliga svar om framtiden bortsett från ännu fler och snabbare förändringar. 

Dagens aktivitetsbaserade kontor skiljer sig radikalt från de öppna kontorslandskap som var populära för några år sedan, för att inte nämna kontorslabyrinterna från förr. Det är lätt att upptäcka de förändringar som redan har skett, men vem hade kunnat förutspå dessa trender? 

Traditionellt sett designas kontor för att användas under lång tid, mellan 5–7 år eller ännu längre. Att idag bestämma hur kontorslokaler ska se ut de kommande fyra åren skulle innebära att vi måste arbeta under de premisserna fram till 2021. Sanningen är den att vi inte har en aning om hur vi kommer att arbeta då, vi kan bara gissa.
 

När det blir för svårt att försöka förutspå framtiden, gör inte det. Ändra verksamhetsmodellen istället: tänk inte på kontorsinredning och renovering som projekt utan som en kontinuerlig process.

 

Om färdiginredda arbetsmiljöer skulle kunna köpas in som en tjänst, varför skulle någon längre köpa möbler?

Vi skulle kunna ge upp försöken att förutspå framtiden och istället fokusera på arbetsplatser som motsvarar våra behov bäst just nu. Senare när saker och ting behöver förändras och utvecklas, kan anpassningar utföras smidigt som en del av tjänsten.

Konceptpaketet ”Arbetsmiljö som tjänst” skulle exempelvis kunna inkludera planering av arbetsmiljön, kontorsmöbler, mätning av utnyttjandegrad, förbättringar och workshopar med chefer och medarbetare för att skapa förståelse för och utveckla arbetskulturen. Olika servicenivåer skulle motsvara olika behov och prissättningen skulle kunna baseras på tid och antal medarbetare eller på något annat värderelaterat.

En viktig framgångsfaktor är förmågan att kontinuerligt analysera utnyttjandegrad och användarerfarenheter, hur och på vilket sätt används de olika utrymmena, hur ofta används de och vad tycker medarbetarna om dem. Informationsbaserade förändringar garanterar att medarbetarna har tillgång till just den typ av lokaler som de värdesätter mest.
 

 

 

Kontinuerlig optimering av arbetsmiljön baseras på att man hittar och förverkligar de utvecklingsobjekt – såväl stora som små – som har den största effekten på välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen.
 

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsplatsoptimering inte nödvändigtvis handlar om nya kontorsmöbler utan det kan innebära att man möblerar om på kontoret utan att nya stolar eller bord köps in. Om det finns möbler som inte används, kan de enkelt återvinnas via vår Outlet i enlighet med vår devis ‘Waste Nothing’.

När vi lär oss att använda arbetsmiljöer som ett verktyg i modernt medskapande ledarskap, är förmågan att genomföra snabba förändringar ett måste. Tack vare servicemodellen, är inte förändringar på arbetsplatsen längre massiva och tidskrävande projekt: det handlar istället om informationsbaserat ledarskap, förståelse för organisationens behov och kontinuerlig uppdatering av lokalerna. 

Tack vare modellen ”Arbetsmiljö som tjänst” (Workplace-as-a-Service, WaaS), är arbetsmiljön ständigt uppdaterad – inte bara direkt efter senaste renoveringen.
 

Läs också:

Arbetsplats som tjänst
Arbetsmiljö som ett verktyg för ledarskap
Hur kan man förbättra produktiviteten på arbetsplatsen?

Share this page