Country

Ansvarsrapport för 2017 har publicerats

Martela har publicerat sin ansvarsrapport över de åtgärder och resultat som uppnåtts under 2017. Kärnan i Martelas företagsansvar är att inreda kontorsmiljöer i enlighet med Martela Lifecycle®-modellen. ”Hållbarhet är en viktig del av Martelas verksamhet både på kort och lång sikt. Vårt fokus ligger på de mål vi kan uppnå genom att förse våra kunder med bättre arbetsplatser och sättet de påverkar samhället i stort”, berättar Matti Rantaniemi, vd på Martela Oy. ”De viktigaste positiva effekterna uppstår definitivt från de produkter och lösningar vi förser kunden med och som inkluderar hela arbetsplatsens livscykel”, tillägger Maija Kaski, VP, People and Sustainability.

Tack vare Martela Lifecycle®-modellen bidrar arbetsmiljön till en ökad arbetseffektivitet samt ett helhetstänk som tar hand om lokaler, möbler och människor. De bästa arbetsmiljöerna skapar välbefinnande för hela arbetsgemenskapen. Modellen följer principerna för cirkulär ekonomi. Med hjälp av modellen kan man använda befintliga möbler eller hitta nya – det viktigaste är att inredningsdesignen stöttar arbetet utan onödiga möbler. Urvalet av möbler görs alltid med utgångspunkt i hur de bäst stöttar arbetet, de ska också vara hållbara och tidlösa. På så sätt undviker man onödig miljöbelastning och materialanvändning. Tack vare underhållstjänsterna kan arbetsmiljöernas livscykel förlängas, möblerna hållas i toppskick och lokalerna alltid optimeras för att svara mot kundens förändrade behov.

 

Läs Martelas ansvarsrapport för 2017 här!
Läs mer om ansvar hos Martela

Share this page