Country

Mer om Silence

Martela har en viktig uppgift när det gäller att förbättra de akustiska förutsättningarna i kontor med öppna planlösningar. Vi strävar efter att minimera störningarna, inte minst i samband med arbetsuppgifter som kräver koncentration. Om öppna kontorslösningar kan bli tystare, så blir de automatiskt också mer produktiva.

Silence by Martela har utvecklats för att erbjuda kontorsmöbellösningar för sammanhang där arbetet kräver full koncentration och minimalt med störningar. Våra nya möbler för öppna kontorslösningar har ljuddämpande egenskaper och kan också fungera som mötesplats för informella möten eller överlämningar. Det mångsidiga konceptet ger stor flexibilitet, vilket är en av nycklarna till en lyckad aktivitetsbaserad kontorslösning. Silence-konceptet är byggt kring fyra teman; störningar, individualisering, flexibilitet och effektivitet.

Störningar

Olika typer av störningar är en av de största ergonomiska utmaningarna i det öppna kontoret. Studier visar att en medarbetare i genomsnitt lägger 28 procent av arbetstiden på ovälkomna avbrott och att sedan försöka komma igång med arbetet igen. (2009, Basex). Att begränsa antalet störningsmoment är därför en av de viktigaste åtgärderna man kan vidta för en bättre kontorsmiljö.

En förbättrad ljudergonomi är det mest effektiva sättet att få bukt med problemen och Silence-konceptet omfattar därför möbler med en rad olika ljuddämpande lösningar. Ett aktivitetsbaserat kontor måste helt enkelt alltid kunna erbjuda miljöer där man kan arbeta ostört.
 

Individualisering

I många fall innebär det aktivitetsbaserade kontoret att medarbetarna får avstå sina personliga arbetsplatser och istället måste dela ytorna med andra. Men även om varje arbetsplats inte är personlig, så måste den passa alla användare.

Allra bäst är om användarna kan justera arbetsmiljön helt efter de egna fysiska förutsättningarna och vad de trivs med. Det kan till exempel innebära att man kan ändra positionerna på arbetsstolen och ställa in höjden på arbetsbordet. Arbetsplatsbelysningen är också viktig eftersom behovet av ljusmängd kan variera med arbetsuppgiften och personliga preferenser. En del medarbetare behöver förvaring för arbetsrelaterat material medan andra bara behöver en plats där man kan ställa väskan och lägga posten.

Martelas omfattande kollektion med möbler, material och färger gör det enkelt att skapa personliga lösningar för alla typer av användare.
 

Flexibilitet

I det aktivitetsbaserade kontoret är det viktigt att vara ständigt uppmärksam på användarnas behov och miljöer. Lösningarna bör anpassas efter hand som önskemålen förändras.

Medarbetarna måste alltid ha möjligheten att välja den bästa platsen för den aktuella arbetsuppgiften. Möbler som lätt kan arrangeras om och har en inbyggd flexibilitet ger bra handlingsutrymme i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. 
 

Effektivitet

Nyckeln till en bra lösning är att allt tillgängligt utrymme kan utnyttjas effektivt. Det uppnås bland annat genom en regelbunden utvärdering av användningen. Med utgångspunkt i resultateten och användarnas synpunkter kan lokalerna anpassas efter hand.

Att uppmuntra medarbetarna till mobilt arbete är också ett sätt att minska behovet av kontorsyta.