Country

Med logistiken som konkurrensmedel

Att leveranserna ska ske i rätt tid till rätt plats är en nödvändighet när stora inredningsprojekt ska sjösättas och inflyttningen ofta är satt till en bestämd dag. Därför har Martela investerat mycket tid och resurser i sitt logistiksystem. Minutiös orderuppföljning och egna slingbilar i Sverige och Norge ger en rad mervärden för våra återförsäljare och slutkunder. Genom att begränsa antalet omlastningspunkter minimerar vi också risken för att inredningen skadas i samband med transporten.

Martelas slingbilar går från Bodafors till Göteborg, Malmö, Oslo och Stockholm och samarbete finns med utvalda speditörer för leverans till andra orter. Rutter, lastning och lossning optimeras med hänsyn till önskemålen från våra återförsäljare och kunder.

Genom att samarbeta med en utvald skara åkare, alla med en uttalad miljöpolicy, får vi bättre sampackningsmöjligheter och effektivare rutter. Högre packningsgrad och smartare samordning ger lägre bränsleförbrukning och en mer miljövänlig logistik. Upplägget omfattar alla typer av vägtransporter och innebär också i många fall tidsvinster – som en extra guldkant på projektet.

 

Snabbt och säkert med slingbilen

Martelas slingbilar är en vanlig syn på vägarna i Sverige och Norge. Varje vecka levererar de inredning till våra återförsäljare i, eller på vägen till, Göteborg, Malmö, Oslo och Stockholm. Att vi har valt att köra egna bilar är inte en slump.

”Genom att själva bygga upp vår logistik har vi kontroll över hela kedjan, vilket i slutändan gynnar leveranssäkerheten. Vi arbetar med ett fåtal, utvalda chaufförer som kan våra produkter och som känner våra återförsäljare. Dessutom jobbar vi mer miljövänligt eftersom vi kan sampacka och få effektivare rutter. Åkerierna vi samarbetar med är också valda för att de har en uttalad miljöpolicy”, berättar Mats Berg som är produktions- och logistikchef på Martela.

Att det alltid är samma personer som levererar är en trygghet både för oss på Martela och för dig som återförsäljare, eftersom möblerna alltid hanteras på rätt sätt. Reklamationerna blir märkbart färre. En annan fördel är att du som återförsäljare lättare kan planera din verksamhet. Eftersom slingbilen alltid levererar på en bestämd dag kan du ge klara besked till kunden och behöver heller inte passa oaviserade leveranser under resten av veckan.

"Dessutom har vi alltid lösningar på lut för extrasnabba leveranser och uppdrag utöver det vanliga. Bra service handlar som alltid om viljan och förmågan att göra det där lilla extra för kunden"