Country

Magasinering

Magasinering för företag

Vi erbjuder lagerlokaler för företag för såväl brådskande korttidsförvaring som för längre förvaringsbehov.

Att tillfälligt magasinera överflödiga möbler är ett bra sätt att ta hand om inventarier på. I magasineringen ingår fotografier och förteckning över alla magasinerade föremål och vid behov även en veckovis inventeringsrapport. Rapporterna håller er ständigt uppdaterade om era inventarier. Om så behövs kan vi snabbt leverera de magasinerade föremålen till er. 

Hos oss får du också all nödvändig utrustning för magasinering. Bekanta dig med vårt utrustningssortiment

Kontakta oss för mer information om vår magasineringstjänst!

Kontaktinformation
Flytten sker från
Flytten sker till

Share this page