Country

Litar du på kunskap eller tur?

Vill du öka medarbetarnas välbefinnande?
 

Vill du spara onödiga kostnader?
 

Vill du öka innovationen och produktiviteten hos de anställda?
 

Vill du locka de bästa talangerna?


Om du svarar JA på de frågorna har du kommit rätt eftersom vi är specialister på arbetsplatsutveckling och kan hjälpa dig att genomföra detta.

Hur kommer ni dit?


Användarorienterad behovsanalys skapar basen för en arbetsmiljö som stödjer hur de anställda jobbar och kan anpassas när behovet ändras.

Det är viktigt att inkludera medarbetarna i förändringen och genom vår behovsanalys kan ni göra detta.

Analysen är alltid baserad på ert företags målsättningar, behov och hur ni arbetar. Djupintervjuer, undersökningar och workshoppar utförs för att fastställa vilka typer av lokaler som på bäst sätt möter de anställdas behov. Utnyttjandegraden mäts för att bestämma det aktuella läget idag och för att analysera framtida behov. På så sätt lägger vi grunden för ett perfekt resultat.

Läs mer om behovsanalys

Läs mer om framgångsrika företag


 

 

Vänligen beskriv i meddelandefältet vad du önskar veta mera om, så kontaktar vi dig.

Share this page