Country

Vi på Martela har en stark vilja att skapa lösningar som verkligen stödjer våra kunders verksamhet. Kvaliteten syns i våra produkter, tjänster och arbetssätt. För oss är kvalitet en viktig del av det dagliga arbetet. Kvalitet är en viktig del av det dagliga arbetet för alla som arbetar för Martela. Det hjälper oss att skapa lösningar för våra kunder där kvaliteten återspeglas i våra produkter, tjänster och arbetssätt.

 

Vår kvalitetsledning bygger på:

• Att möta kundernas förväntningar

• Riskhantering i stället för problemlösning

• Samarbete med externa och interna intressenter

• Kontinuerlig förbättring

 

För Martela innebär kvalitet att uppfylla kundernas krav och förväntningar. Våra nyckeltal fokuserar därför på samarbetet med kunden: leveransprecision, kundrespons och kundtillfredsställelse. Kontinuerlig förbättring säkerställs genom certifierade kvalitets- (ISO9001) och miljöledningssystem (ISO14001).

 

Vår certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem sker på flera platser och omfattar ledning, försäljning, rådgivning, marknadsföring och kund- och flyttjänster för Martela Lifecycle-lösningar för kontor och offentliga lokaler. I certifieringen ingår även inköp, produktutveckling, provning, lagerhållning, leveransstyrning, tillverkning och återtillverkning av möbler för Martela Lifecycle-lösningar (Nummela Logistics Center), tillverkning av delmontage för stoppade möbler (polsk tillverkningsanläggning) och tillverkning av laminat och melamin-komponenter (Kitees produktionsanläggning).

 

Kvalitetspolicy Quality Policy (pdf)

ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Quality and Environmental Management System Certificate (Martela Group and Kidex Oy) (pdf)

 

Produkttestning på Martela

Vi har ett eget provningslaboratorium i Nummela där vi kontinuerligt bedömer våra produkters överensstämmelse med säkerhetskrav, inklusive produktens stabilitet, långsiktiga hållbarhet och ergonomi. Med dessa tester ser vi till att våra möbler uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav. Testerna följer EN-standarden och Martelas egna kvalitetsriktlinjer, som är baserade på ISO 9001-standarden.

 

Våra underleverantörer tillhandahåller materialrapporter, såsom brandsäkerhet och emissionsnivåer av formaldehyd, för de produkter de levererar.

Share this page