Country

Data över utnyttjandegrad är en viktig del av användarcentrerad arbetsplatsplanering och en heltäckande och kontinuerlig optimering av arbetslokalerna. Rapporter om hur skrivbord, mötesrum och andra faciliteter nyttjas bör analyseras för att förstå hur lokalerna faktiskt används.

Med hjälp av analysen kan man identifiera de faktiska lokalbehoven och var det finns utrymme för kostnadsbesparingar och förbättringar. Denna information bildar sedan en utgångspunkt för hur arbetsplatsen ska dimensioneras för optimalt utnyttjande.

Utnyttjandegraden kan mätas på engångsbasis, men kontinuerliga mätningar gör det lättare att identifiera förändringsbehov och att snabbare implementera anpassningar. Mätningarna kan automatiseras med hjälp av trådlösa sensorer på undersidan av arbetsbord eller baserat på arbetsmiljöobservationer då man också kan se vilka arbetsmetoder som används. Om man vill kan man med den användarvänliga och omfattande rapporteringsportalen dagligen granska och jämföra mätningsresultaten med målen.

Mätning av utnyttjandegrad, inklusive dess analyser och rapportering är ett användarvänligt och faktabaserat sätt att identifiera hur utrymme oftast används och vilka utmaningar som eventuellt kan förekomma. Det erbjuder också information som stöttar beslutsfattandet.