Country

Data över utnyttjandegrad är en viktig del av användarcentrerad arbetsplatsutformning och en heltäckande och kontinuerlig optimering av arbetslokalerna. Rapporter om hur skrivbord, mötesrum och andra faciliteter nyttjas bör analyseras för att förstå hur lokalerna faktiskt används.

Med hjälp av analysen kan man identifiera de faktiska lokalbehoven och var det finns utrymme för kostnadsbesparingar och förbättringar. Denna information bildar sedan en utgångspunkt för hur arbetsplatsen ska dimensioneras för optimalt utnyttjande.

Utnyttjandegraden kan mätas på engångsbasis, men kontinuerliga mätningar gör det lättare att identifiera förändringsbehov och att snabbare implementera anpassningar. Mätningarna kan automatiseras med hjälp av trådlösa sensorer på undersidan av arbetsbord eller i taket. Det kan också göras genom observationer i lokalerna då man också kan se vilka aktiviteter och arbetsmetoder som utförs. Om man vill kan man med den användarvänliga och omfattande rapporteringsportalen dagligen granska och jämföra mätningsresultaten med målen.

Mätning av utnyttjandegrad, inklusive dess analyser och rapportering är ett användarvänligt och faktabaserat sätt att identifiera hur utrymme oftast används och vilka utmaningar som eventuellt kan förekomma. Det tillhandahåller också data som kan användas som beslutsunderlag.

Främsta fördelar:
• Fastställa lokalbehov innan flytt till nya lokaler
• Korrekta, faktabaserade data för planering av ytor
• Data för ytoptimering, planering och utformandet av ytornas användning
• Identifiera organisatoriska skillnader gällande lokalernas utnyttjandegrad
• Se till att det finns ytor som uppfyller alla olika behov, identifiera vilka zoner som används för mycket respektive för lite
• Utvärdera resultatet av ditt förändringsprojekt genom en utredning av utnyttjandegrad före och efter förändringen
• Mät olika aktiviteter
• Minska kostnader. Använd data om utnyttjandegrad för att hitta underanvända ytor för att minska fastighetsportföljen, eller hitta ytor som rymmer ett ökat antal anställda