Country

Kabelgenomförning med skydd, grå eller vit plast.

Produktkod: 

942LVU80/56