Country

Med moderna verktyg för arbetsplatsstyrning, data i realtid, analyser och IoT-tjänster, kan arbetsplatsen kontinuerligt förbättras baserat på användning av ytor, användarupplevelser och förändrade behov. My Dynamic Office används IoT-sensorer för att visualisera relevant information till slutanvändarens skärmar eller mobiltelefoner, exempelvis om hur olika platser i en kontorsmiljö används av medarbetare och besökare. Medarbetarna kan exempelvis se vilka arbetsplatser som är lediga för tillfället, eller var i lokalerna en kollega befinner sig.

Informationen kan analyseras i realtid för att utveckla arbetsmiljön och ge en bättre förståelse för vilka ytor som behöver expanderas och vilka delar av ett kontor som används för lite. På så sätt kan arbetsplatsen och utbudet av tillgängliga mötesplatser förbättras baserat på användarupplevelser, användardata och förändrade behov. Systemet kan även användas för att rapportera eventuella brister i arbetsmiljön, exempelvis om ett mötesrum är för kallt eller om någon teknik saknas eller för att mäta användarupplevelsen i realtid.

Främsta fördelar:
• Med hjälp av realtidsdata och IoT-tjänster kan arbetsplatsen kontinuerligt förbättras baserat på användarupplevelser och förändrade behov. Användarbaserad arbetsplatsutveckling.
• Data kan analyseras i realtid för att utveckla arbetsmiljön. Man kanske behöver mindre yta eller så kan man använda den tillgängliga ytan på ett smartare sätt. Därigenom minskar ofta kostnader för hyra, rengöring och el. Resultatet blir att den totala lokalkostnaden minskar.
• Genom en bättre supporterad arbetsdag och färre kognitiva stresskällor och avbrott förbättras medarbetarnas välbefinnande och upplevelser medan sjukfrånvaro minskar och effektiv arbetstid ökar. Individuell produktivitet ökar.
• Systemet kan också användas för att rapportera brister i arbetsmiljön.
• Arbetsplatsbeslut kommer att baseras på data.
• Man sparar tid eftersom systemen är mer självgående och ofta kan ersätta traditionella, tunga system.

Baserat på ny teknologi, digitalisering och Martela Lifecycle services, är My Dynamis Office en del i Martelas koncept Smart Workplace, som även inkluderar möbler och digitala verktyg för smarta arbetsplatser.

Martela har stor erfarenhet av arbetsplatsplanering och implementering. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna och tillsammans med våra partners förverkligar vi lösningar som hjälper organisationer att göra smidiga övergångar till nya och dynamiska arbetssätt och hantera arbetsplatser optimalt.