Country

Arkiveringsvagn för dokument, passar i förvaringsserien Combo.

Produktkod: 

580RV