Country

På aktivitetsbaserade arbetsplatser använder inte alla medarbetare förvaringsskåpen samtidigt, hälften använder dem endast sällan och förvånansvärt många använder dem inte alls. När man har möjlighet att följa upp användningen av förvaringsutrymmet, kan man optimera och övervaka tillgänglighet så att befintlig efterfrågan uppfylls och snabbt reagera på förändrade behov. Användarna uppskattar att oavsett var på kontoret de väljer att jobba så har de alltid tillgång till förvaring. De behöver inte längre lägga ner tid på att hitta förvaring eller nycklar till skåpen. Besökare uppskattar förvaringslösningarna som de kan använda med hjälp av sina mobiltelefoner och förvara sina tillhörigheter där under besöket.

Förvaringskonceptet Dynamic Storage placerar skåpen nära användarna där förvaringsytorna behövs. Företagen kan följa upp bokning och utnyttjandegrad för optimal tillgänglighet och hantering av förvaringsenheternas placering och antal. Skåpen kan till och med påminna användarna om att de finns. Användning av mobiltelefoner och RFID-kort minskar tiden som går åt till underhåll och underhållet blir lättare tack vare att enheterna kan hanteras på distans.

Med Dynamic Storage behövs inga separata nycklar eller koder, eftersom låsen öppnas och stängs med mobiltelefoner eller passerkort. Telefonen eller en lampa på dörren visar vilka skåp som är lediga och en display i änden av förvaringsenheten visar vilka skåp som är reserverade med vilket passerkort. Lediga skåp kan också sökas med hjälp av en app. Skåpen är försedda med belysning, stöldlarm och USB-laddning.