Country

På aktivitetsbaserade arbetsplatser använder inte alla medarbetare förvaringsskåpen samtidigt, hälften använder dem endast sällan och förvånansvärt många använder dem inte alls. När man har möjlighet att följa upp användningen av förvaringsutrymmet, kan man optimera och övervaka tillgänglighet så att befintlig efterfrågan uppfylls och snabbt agera vid förändrade behov. Användarna uppskattar att oavsett var på kontoret de väljer att jobba så har de alltid tillgång till förvaring. De behöver inte längre lägga ner tid på att hitta förvaring eller leta efter nycklar till skåpen. Besökare uppskattar förvaringslösningarna som de kan använda med hjälp av sina mobiltelefoner och förvara sina tillhörigheter där under besöket.

Med förvaringskonceptet Dynamic Storage placeras de elektroniska skåpen nära användarna, där de behövs. Företagen kan följa upp bokning och utnyttjandegrad för optimal tillgänglighet och hantering av förvaringsenheternas placering och antal. Skåpen kan till och med påminna användarna om att de finns. Användning av mobiltelefoner och RFID-kort minskar tiden som går åt till underhåll och underhållet blir lättare tack vare att enheterna kan hanteras på distans.  

Främsta fördelar:
• Stöttar arbete i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer och ökar flexibilitet
• Optimering av antalet skåp – 30 till 60% färre skåp jämfört med nyckel- eller kombinationslås
• Tillgång till förvaring garanteras genom analyser och kontroll av beläggningsgrad
• Enkel administration – sparar tid eftersom systemet är mer självgående
• Elektroniskt – inga batterier, inga ersättningar
Huvudegenskaper:
• Elektroniska förvaringsskåp för anställda, studenter och andra användargrupper
• Olika typer av användare och tillträde
• Del av inredningen, estetiskt tilltalande
• Två olika typer av skåp. Det ena låssystemet har en kortläsare installerad i terminalen och skåpen öppnas via terminalen eller mobiltelefonen.  I det andra alternativet har varje skåp sin egen kortläsare, men skåpen kan också öppnas via terminalen.  Den andra skillnaden är den integrerade LED-belysningen i dörrarna.
• Fungerar med alla typer av kort, PIN-, NFC-, RFID-kort eller smartphone-app. Nycklar kommer inte längre att behövas.
• Integrering i tillträdeskontrollsystem
• Rapportering och enkel administration
• Usb-laddare, LED-belysning
• Mycket tillförlitlig (1/1000/år)
• Tryck för att öppna, inget handtag