Country

Att lägga tid på att leta efter en lämplig arbetsplats eller en kollega kan sänka såväl motivation som produktivitet och välbefinnande i arbetet. Användarna vill också få stöd i nya sätt att arbeta och använda lokalerna. För att kunna uppnå heltäckande underhåll, fortsatt utveckling och kostnadsoptimering behöver företag objektiv information om användningen av deras lokaler och deras bokningsgrad.

Bokningssystemen Martela Dynamic Desk Booking och Meeting Room Booking garanterar en effektiv användning av arbetsplatsinvesteringarna vilket i sin tur stöttar personalens arbetsinsatser och ork. Ett bokningssystem för mötesrum och arbetsplatser är ett användarvänligt sätt att hitta kollegor, boka ett bord eller en arbetsplats som matchar uppgiften ifråga. Bokningarna kan skötas från kalenderprogram, kontorslayout, smartphone, infoskärm eller pekskärmar utanför mötesrummen med hjälp av förslagsvis företagets passerkort. Det kan också användas till beställning av förtäring vid mötet, besöksadministration och övriga arrangemang samt bokning av tjänster.

Bokningssystem möjliggör effektiv administrering och styrning av arbetsplatser och lokalanvändning samt uppföljning och optimering av tillhörande kostnader. Genom rapporterna kan företaget effektivt finna utrymme för besparingar i lokalkostnader och kontorslokaler som används sällan kan istället användas på ett mer ändamålsenligt sätt.