Country

Att lägga tid på att leta efter en lämplig arbetsplats eller en kollega kan sänka såväl motivation som produktivitet och välbefinnande i arbetet. Användarna vill också få stöd i nya sätt att arbeta och använda lokalerna. För att kunna uppnå heltäckande underhåll, fortsatt utveckling och kostnadsoptimering behöver företag objektiv information om användningen av deras lokaler och deras bokningsgrad.

Bokningssystemen Martela Dynamic Booking garanterar en effektiv användning av arbetsplatsen vilket i sin tur stöttar personalen i deras arbete och upplevelse. Ett bokningssystem för mötesrum och arbetsplatser är ett användarvänligt sätt att hitta kollegor eller boka en arbetsyta som matchar uppgiften ifråga. Bokningarna kan skötas från kalenderprogram, digital kontorslayout, smartphone, infoskärm eller pekskärmar utanför mötesrummen med hjälp av förslagsvis företagets passerkort. Det kan också användas till beställning av förtäring vid mötet, besöksadministration och övriga arrangemang samt bokning av tjänster.

Bokningssystemen är inte bara ett sätt att underlätta för navigering och användning av lokalerna. De möjliggör effektiv administrering, styrning, uppföljning och optimering av hur arbetsplatser och lokalerna används. Med hjälp av rapporterna kan företaget identifiera potentiella besparingar i lokalkostnader, t.ex. genom att kontorslokaler som används sällan istället kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt.