Country

Det nya kontoret har många uttryck

Dagens arbetsmiljöer är kunskapsintensiva – och de utvecklas i allt snabbare takt. Nya arbetssätt ställer nya krav. Vi har valt att möta förändringarna med det aktivitetsbaserade konceptet Inspiring Office® by Martela. Ett sätt att optimera och effektivisera kontorsytan men framförallt; ett sätt att skapa positiva arbetsmiljöer där medarbetarna mår bra. I vårt inspirerande kontor finns många olika mötesplatser för alla typer av möten.

För oss på Martela, är ergonomi också hur arbetsmiljön påverkar vårt välbefinnande. Bra arbetsergonomi underlättar informationshantering och hjälper oss att utnyttja tiden mer effektivt. De ovälkomna störningarna och avbrotten blir färre.I takt med att tekniken blir allt mer mobil, tillbringar vi mindre tid vid skrivbordet. Kunskapen tar vi med oss och jobbet kan göras överallt. Därför har vi utformat vårt koncept så att det skapar många nya möjligheter för socialt utbyte – men också för att ge en personlig fristad när det behövs.

Inspiring Office®-konceptet stärker ditt företags varumärke – i kundernas ögon, hos nya medarbetare och hos alla andra som kommer på besök. Ett inspirerande kontor ska ju alltid kännas som om det har inretts just för dig!