Country

Inredning för kontor och skolor

Inredning för kontor

Martela är ett av Finlands ledande företag som erbjuder inredning för kontor och skolor. Vi har utformat nordiska arbets- och inlärningsmiljöer i över sjuttio år. Idag har vi 24 erfarna inredningsdesigners i Finland, Sverige och Norge.
Läs mer om våra inredningsdesigners
 

ANVÄNDBARHET OCH FÖRETAGETS MÅL MED INREDNINGSDESIGN
Det är en god idé att starta ett inredningsprojekt av en arbetsplats genom att analysera behovet av arbetsplatsen och hur den ska användas. Detsamma gäller inlärningsmiljöer och andra offentliga utrymmen. Interiören är alltid utformad för användaren av utrymmet för att den optimalt ska stötta all verksamhet som utrymmet används för.

Ett inredningsprojekt kan initieras av en flytt till nya lokaler eller av en organisationsförändring. Drivkraften är allt oftare att ett företag vill kommunicera sina värderingar genom sina interiörer eller använda arbetsytan som ett ledarskapsverktyg. Arbetsplatsen är företagets kroppsspråk. Det är en del av företagskommunikationen som man inte kan bortse ifrån.

Referenser för inredningsprojekt
Inredningsdesign

I vårt inredningsarbete använder vi deltagande metoder som intervjuer och workshops. Vi erbjuder även stöd för förändringsledning. Dessutom har vi ett brett utbud av tjänster för mätning av utnyttjandet av utrymmen.
Läs mer om vår arbetsplatsplaneringstjänster

Share this page