Country

Vårt koncept för vård och omsorg omfattar ett brett sortiment av produkter och tjänster som möter de många behoven hos såväl vårdtagare som personal. Vi räknar självklart också personalen som användare, eftersom de har krävande och tunga arbetsuppgifter – till exempel att hjälpa vårdtagaren vid förflyttning.

En väl designad och genomtänkt arbetsmiljö är inte bara säker och funktionell; den känns helt enkelt bra också. Ju mer möblerna kan hjälpa användarna till oberoende, desto bättre blir livskvaliteten.

Share this page