Country

Vi är experter på att skapa lärandemiljöer och kreativa platser där intellekt kan mötas. Och på samma sätt som metoderna att lära ut hela tiden utvecklas, förändras också behoven i själva lärandemiljön. Därför håller vi oss ständigt uppdaterade om vad som händer inom skola och pedagogik. På så sätt kan vi erbjuda inspirerande miljöer för elever i alla åldrar.

Flexibla lärandemiljöer

Alla rum och alla sammanhang kan vara inspirerande. Samma sak är det med lärande. Det kan äga rum varsomhelst och närsomhelst. Skolan och sätten att lära ut är i ständig förändring och därför är det viktigt att även själva lokalerna kan anpassas efter förändringarna. Möjligheterna till variation är en viktig faktor i samband med planeringen, inte minst som arbetssätten kan variera från lärare till lärare och från ämne till ämne.

Undervisning i vetenskapliga ämnen och undervisning i litteratur ställer till exempel helt olika krav på lokalerna. Målgruppen kan också förändras. På kvällarna kanske skolan används för vuxenutbildning, praktiskt inriktade kvällskurser eller andra typer av lärande.

Samtida inlärning och undervisning är mångfacetterad och undervisningslokalerna måste därför vara lätta att anpassa och förändra för att möta situationen.
 

KUNSKAPSSÖKARE OCH KREATÖRER

Ordet ”skola” har en traditionell klang. Man tänker gärna på en mer formell situation där läraren står längst fram i rummet och föreläser för de lyssnande eleverna. Men lärande kan förstås äga rum överallt, hela tiden, på alla möjliga sätt – det är en livslång process. Det innebär också att det finns många möjligheter att göra skolan mer inspirerande.

En av de stora skillnaderna i dag är att läraren inte längre bara ses som en informationskälla. Läraren är istället den som lär ut hur man lär sig saker. Eleverna är inte heller längre de som bara sitter och tar emot information – de är istället kunskapssökare som skapar innehåll och sammanhang, medieproducenter och samhällsmedborgare som är aktiva i sitt lärande.

Tekniken spelar också en stor roll. När det moderna ”klassrummet” ska planeras tar vi hänsyn till datorer och informationsteknologi som är självklart i samtida lärandemiljöer.

GRUPPARBETE

En del av förändringen inom skolan är förknippad med ett förändrat arbetssätt. Grupparbeten och andra typer av samarbeten är vanliga och i skolvärlden reflekterar man också mer över olika möjligheter att förändra och variera inlärningsarbetet. I framtiden kommer lärandet att vara ännu mer inriktat på olika grupparbeten, inte minst som det förbereder eleverna för arbetslivet på ett bra sätt. Redan i de lägre klasserna får eleverna uppleva hur det är att jobba i grupp och blir därmed bättre på, och mer förberedda för, samarbete.

I den här typen av lärandemiljöer måste möblerna lätt kunna arrangeras om för olika typer av grupper och uppgifter. Martelas produkter för inspirerat lärande är utvecklade för just detta. Flyttbara rumsavdelare gör det till exempel möjligt att skapa små klassrum i klassrummet. Grupparbetet tillåter också en mer informell möblering; soffor och sittkuddar skapar en skön miljö som är mer än bara ett klassrum. Det finns också många exempel på projekt där eleverna är med och fattar inredningsbesluten. Möbler som är lättanpassade gör att lärandemiljön fungerar för många ändamål.

ATTRAKTIVITET

Vad gör ett rum attraktivt? De grundläggande kraven i en studiemiljö handlar om ergonomi. Ett rent och välhållet rum med bra belysning, akustik och ventilation är en nödvändighet för att en miljö ska kunna inspirera.

Men så finns det andra egenskaper, som är mer svårgripbara. Hur kan en lärandemiljö utformas så att den blir mer stimulerande och motiverar eleverna till lärande? Hur kan den inredas så att alla får jobba i lugn och ro? Hur kan den förbättra den sociala miljön och det dagliga samarbetet? Genom att skapa attraktiva rum som elever och lärare tycker om att vistas i kan vi bidra till bättre hälsa och mindre skolk. Att skolrummet är en positiv och trivsam upplevelse är en förutsättning för framgångsrik inlärning.

EN FRAMSYNT SKOLA

Det är sannolikt att framtidens skola kommer att skilja sig en hel del från skolan som vi själva har gått i. I framtiden kommer skolan att jobba ännu mer för att uppmuntra eleverna till delaktighet och flexibilitet i lärande och ämneskombinationer. En musiklektion kan till exempel kombineras med matematik och vetenskapliga ämnen. Teknologi och media kommer att spela en större roll i det gemensamma innehållskapandet och miljöer utanför själva klassrummet kommer i ännu större utsträckning att användas för lärande. Lärandet kommer att bli mer flexibelt och informellt med ökad delaktighet från eleverna. På Martela delar vi inställningen att lärande handlar om att göra saker och ting möjliga. Att underlätta och stimulera den processen är vårt mål.

Share this page