Country

En användarcentrerad inlärningsmiljö förnyas efter behov

Läroanstalternas verksamhetskultur är i förändring och undervisnings- och inlärningssätten blir allt mångsidigare. Nya rutiner och metoder förutsätter också att inlärningsmiljön förnyas. Det lönar sig att göra detta på ett användarcentrerat och inkluderande sätt.

Skolor och lärosäten har traditionellt sätt planerats att hålla i tiotals år. På grund av förändringstakten idag är det emellertid svårt att förutspå när och hur undervisnings- och inlärningssätten förändras och vad som krävs av undervisningsmiljön.