Country

Inspirerande lösningar för offentliga rum

Precis som namnet säger, ska det offentliga rummet vara öppet för alla. Därför måste det också möta många olika behov och kunna användas för många olika syften. Museer, bibliotek, konserthus och restauranger… överallt finns rum för avkoppling och möten, platser där man kan njuta av livet en liten stund.

I allt större utsträckning används dessa platser också för arbete. Mobil teknik och en förändrad livsstil har helt enkelt inneburit att det offentliga rummet måste vara ännu mer mångfacetterat. Inspiring Public Space är vårt koncept för att utforma välkomnande och funktionella offentliga rum för alla behov. Flexibla lösningar som skapats för möten, och anpassats med smart teknik, gör platsen till en upplevelse.

Inspiring Public Space hjälper dig att skapa en inspirerande och aktuell miljö med hög kvalitet – ett rum som möter önskemålen både nu och i framtiden. Hållbarhet är vår ledstjärna. Vi tar till och med ansvar för återanvändning och återvinning den dag som det är dags för förnyelse.