Country

Lär gör vi hela livet, i många sammanhang och på otaliga platser, och lärandet drivs av nyfikenhet och upptäckarglädje. Det är också viktigt att vi får chansen att lära oss mer om oss själva. Martela hjälper till att skapa miljöer som stimulerar alla typer av lärande. Inom ramarna för Inspiring School skapar vi möbler, miljöer och lösningar som inspirerar elever till fortsatt lärande, oavsett ålder.