Country

Arbetsglädje nyckeln till framgångsrika företag

1. Det var en gång ett företag som det inte gick så bra för.


Det operativa resultatet var dåligt och ledningsgruppen övervägde olika alternativ som skulle kunna vända utvecklingen. Företagets kompetenta medarbetare var helt enkelt inte lika produktiva som de borde vara. Cheferna insåg att medarbetarna vantrivdes och fruktade att några av de allra bästa skulle börja se sig om efter nya möjligheter på annat håll om situationen inte förbättrades.

 
2. Be om hjälp
 

En chef från ett annat, mer framgångsrikt företag gav dem ett råd. Han menade att framgång förutsätter en bra företagskultur. En sådan skapar man i sin tur genom att ta hand om sina medarbetare och ge dem möjlighet att påverka och samarbeta. Martelas livscykelmodell för arbetsplatser kan användas som ett verktyg i detta arbete.
 

”Vi bestämde redan från början att det var allt eller inget. Vi skulle inte ha någon hierarkisk uppdelning. Vi arbetar alla på samma arbetsplats, det finns inga undantag."

Cecilia Westerholm Beer, personalchef på Cybercom

 

3. Stressade medarbetare och bristande engagemang


På detta lågpresterande företag jobbade alla medarbetare hårt vid sina respektive arbetsplatser. Någon pratade i telefon. Personen bredvid arbetade med att ta fram avancerad dokumentation. Specialisterna gjorde undersökningar i egna kontorsrum. En projektledare satt och planerade och lade budget. Var och en arbetade mot sina egna personliga mål. De var trötta och stressade. Någon arbetsglädje var det inte fråga om.
 

"Genom att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och välbefinnande skapar vi värde för företaget. Det faktum att våra medarbetare nu trivs bättre avspeglas definitivt på våra kunder. Det innebär också att vi kan sträva efter tillväxt på ett naturligt sätt."

Perttu Kulmala, driftchef på Solteq Oy

4. Förbättringar genom en förändrad arbetskultur


Vi behövde skapa mer entusiasm, innovation och arbetsglädje på arbetsplatsen. Företagets värderingar, t.ex. att värna om medarbetarnas välbefinnande, borde genomsyra arbetsplatsen, och utrymmet borde utnyttjas bättre. För att möjliggöra en sådan kulturmässig förändring bestämde vi oss för att göra om hela arbetsplatsen. Alla som använder lokalerna deltog i processen.
 

"Det bästa beviset på att vi har lyckats är återkopplingen vi får från vår personal. Nu ser vi allt som en helhet och inte som enskilda, fragmenterade lösningar. Processen leds också av proffs som arbetar med det här på heltid."

Kimmo Lautanen, vd på Mercantile Oy

 


5. Arbetsplatsspecialistens analys och rekommendationer

 

En arbetsplatsspecialist från Martela anlitades.
• Personer i olika funktioner intervjuades och workshoppar genomfördes.
• Alla som arbetar på företaget fick möjlighet att berätta om sitt arbete och sina behov.
• Nyckelpersonerna satte upp strategiska mål för arbetsplatsförändringen.
• Nyckeltal fastställdes.
• Resultaten analyserades.
• Utifrån dessa analyser skapades en arbetsplatsrapport samt en preliminär kontorsplan.

Rapporten innehöll information som gav företagsledningen mycket ny kunskap om både företaget och medarbetarna.
De insåg att chefernas enskilda kontorsrum förstärkte hierarkin och försämrade effektiviteten. Mötesrummets utnyttjandegrad var endast 23 %, samtidigt som medarbetarna ansåg att det fanns för få mötesrum. Arbetsplatsernas utnyttjandegrad var 47 % och de flesta var inte nöjda med var deras arbetsplatser var belägna.
 

6. En väl utförd förvandling och en effektiv förändringshantering
 

När förändringsarbetet skulle inledas började företagsledningen oroa sig. Var förändringarna för omfattande? Skulle de få alla med sig? Skulle personalen lära sig att arbeta på det nya kontoret? Skulle medarbetarna vara villiga att överge sina arbetsplatser?
Som tur var fanns det ingen grund för denna oro. Workshoppar genomfördes där medarbetarna kläckte idéer och diskuterade hur den nya arbetsplatsen skulle utnyttjas på bästa sätt. Alla visste vad som pågick samt när och hur saker skulle genomföras.
Istället för att ha fasta arbetsplatser fick medarbetarna möjlighet att varje dag välja den plats som lämpar sig bäst för den aktivitet de ska utföra. I framtiden kommer varje enskild medarbetare att ha mer inflytande över och större ansvar för sin produktivitet.
 

Klicka här om du vill ta del av en framgångssaga där 69 % uppger att de trivs bättre.


Eftersöker du ett nytt sätt arbeta på din arbetsplats? Perfekt! Kontakta oss så berättar vi mer.

7. Positiva effekter av en förvandlad arbetsplats

Ett halvår senare fylls kontoret av grupper av människor inbegripna i konstruktiva samtal och andra som sitter och jobbar ostört vid arbetsplatser i lugna delar av kontoret. Telefonrummen och mötesmodulerna med glasväggar används flitigt. Informationsflödet och samarbetet mellan olika personer och avdelningar kan nästan ses med blotta ögat. Det tysta rummet används för budgetplanering i lugn och ro. Samtidigt slutförs projekten betydligt snabbare än tidigare.
Ledningen har mycket större inblick i vad som pågår på företaget och arbetar mycket effektivare än tidigare. De duktiga medarbetarna kan använda sin kompetens på ett bättre sätt. Alla är positiva och mår bra. Till och med kunderna ger positiv feedback. För första gången arbetar hela personalstyrkan tillsammans mot ett gemensamt mål. Den förändrade arbetsplatsen ger också eko på bottenraden.
Använd kalkylatorn för att beräkna hur mycket ditt företag skulle kunna spara.

 

"Vi har 30 % mindre yta men genom att använda utrymmet effektivt får vi plats med allt vi behöver. Sammanhållningen har förbättrats. Den största fördelen är dock att effektiviteten har förbättrats, både tidsmässigt och ekonomiskt.”

Nathalie Siivola, administrativ chef på Enfo Oyj

Thank god it's Monday

De bästa arbetsplatserna förbättrar samarbetet, bidrar till bättre fokus och ger också möjlighet till avslappning och återhämtning när det behövs. Framförallt skapar välfungerande arbetsplatser nöjda och produktiva medarbetare. Nöjda medarbetare gör företaget framgångsrikt. En bra arbetsplats kan få måndagar att kännas som fredagar.

Läs mer om vår VD Matti Rantaniemis tankar och erfarenheter kring arbetsmiljöer som ett ledarskapsverktyg.

Arbetsmiljö som ett verktyg för ledarskap - Matti Rantaniemi (på engelska).

 

Litar du på kunskap eller tur?

Share this page