Country

5 starka strategiska fördelar med aktivitetsbaserat arbete

Inspiring Office

är ett modernt aktivitetsbaserat koncept där du kan använda dina lokaler strategiskt för en framgångsrik verksamhetsutveckling. Konceptet har fem starka strategiska fördelar.

Medarbetarna mår bättre

Medarbetarnas välbefinnande är avgörande för företagets framgångar. När man trivs på jobbet så mår företaget också bra. En lättillgänglig arbetsmiljö som stöttar den samtida jobbkulturen inspirerar och frigör energi – och genererar bättre resultat.

I ett aktivitetsbaserat kontor, utformat enligt vårt Inspiring Office-koncept, känner varje medarbetare att kontoret har skapats för just dem.  Lugna zoner ger utrymme för koncentration samtidigt som möjligheterna till socialt utbyte är många. Resultatet är ett bra informations- och kommunikationsflöde inom organisationen. God ergonomi bidrar också till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

Så här fungerar övergången till aktivitetsbaserat

Mer om arbetsplatsergonomi

Läs om vårt huvudkontor Martela House – ”68 % nöjdare medarbetare”

Ökad produktivitet

En genomtänkt arbetsmiljö stöttar ditt företags strategier och verksamhetsprocesser och är därför ett utmärkt hjälpmedel i organisationsutvecklingen. Användarvänliga arbetsplatser underlättar informationshanteringen och ökar effektiviteten genom att eliminera tidskrävande distraktioner. Jämfört med det traditionella storkontoret är effektiviteten betydligt högre!

Vårt aktivitetsbaserade koncept tar inte bara hänsyn till det nya uppkopplade och mobila arbetssättet utan ser också till behoven hos olika typer av användare. Alla dina medarbetare förtjänar en arbetsplats som har skräddarsytts för just deras personlighet och arbetsuppgifter. Investeringen får snabb pay off i form av ökad effektivitet.

Läs mer om vårt Inspiring Office-koncept

Minskade lokalkostnader

En aktivitetsbaserad miljö utformad enligt vårt Inspiring Office-koncept har potentialen att spara upp till 65 % i lokalkostnader. Genom att ta bort permanenta arbetsplatser minskar ytbehovet drastiskt, samtidigt som trivseln och effektiviteten ökar. I samband med omvandlingen delas arbetsmiljön in i olika zoner med hänsyn till arbetsuppgifterna och behovet av avskildhet eller samverkan. Genom att välja zon beroende på den aktuella arbetsuppgiften får medarbetarna mer gjort. Lösningen kan också kompletteras med vår nya lösning Martela Dynamic.

En väl genomförd kontorsdesign tar också hänsyn till aspekter som lägre underhållskostnader. Vi kan erbjuda besparingskalkyler på underhåll och städning redan i planeringsfasen. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Läs mer om vår innovativa lösning Martela Dynamic

Case – Så här sparade Enfo 30 % kontorsyta!

Starkare varumärke

Lokaler som återspeglar företagets varumärke stärker relationerna med kunder, besökare och medarbetare.

Lokalernas funktionalitet och ett inspirerande visuellt uttryck gynnar ditt företag i konkurrensen om de bästa medarbetarna – och motiverar medarbetarna som du redan har. Resultatet blir bäst om du inkluderar företagets vision och varumärke redan tidigt i förnyelseprocessen.

Våra referenser

Det hållbara sättet

Vår designprocess har utformats för att möta det samtida företagets krav på hållbarhet. Vi anlägger ett helhetsperspektiv som omfattar lokalens hela livscykel; bytet till ett aktivitetsbaserat kontor kan faktiskt minska verksamhetens koldioxidavtryck med så mycket som 40 %. Utgångspunkten är som alltid medarbetarnas behov, men utifrån dessa tar vi också hänsyn till hur vi kan använda befintliga lösningar och inredning i den nya kontorsinredningen. Möbler och inredning som är i bra skick renoveras och återbrukas, antingen hos er, eller genom vidareförsäljning i våra Martela Outlets. Överblivet material och möbler som inte kan återanvändas demonteras, sorteras och återvinns enligt konstens alla regler.

Vi hjälper dig att hålla dina nya lokaler i perfekt skick, vilket också minskar de framtida behoven av reparation och renovering.

Så här kan vi hjälpa dig med CSR-arbetet

Share this page