Country

Ett nytt sätt att jobba

Vårt arbetssätt har förändrats

Samhället fokuserar allt mer på kunskapsarbete. Och när kunskapen och kompetensen är utgångspunkten blir det – med hjälp av rätt teknik – möjligt att jobba närsomhelst, varsomhelst. Det är inte längre bara de fysiska förhållandena som är viktiga för att skapa bra arbetsförhållanden och effektivitet. Den omgivande miljön betyder mer än någonsin tidigare.
 

Vad är egentligen en arbetsplats? Mobilt arbete ändrar förutsättningarna.

Jobbet är inte längre knutet till en fast kontorsplats. Istället förflyttar det sig, från den ena platsen till den andra tillsammans med den som gör jobbet. Bussen, flyget, kaféet eller hemmakontoret – tillfället skapar arbetsplatsen. På själva kontoret, hos arbetsgivaren används också allt fler utrymmen för arbete – allt från personalmatsalen till lobbyn. Det har också förändrat det traditionella kontoret i grunden; plötsligt har vi nya krav på våra arbetsplatser, hur de ska fungera och vilka regler som ska gälla. Vår mobila arbetsdag består istället av en rad olika val. Vi väljer våra arbetsplatser, vi väljer våra sätt att kommunicera och vi väljer vårt sätt att resa. Arbetsdagen får en helt ny struktur och ju mer flexibel arbetssituationen blir, desto större ansvar måste vi ta för vår egen ergonomi och hälsa. Att kunna erbjuda sina anställda rätt verktyg är en förutsättning för att de ska må bra på jobbet.

 

I ett ständigt föränderligt arbetsliv mår du bättre av att jobba aktivitetsbaserat

I det aktivitetsbaserade kontoret kan medarbetarna själva välja var de vill arbeta, beroende på vilket jobb som ska utföras. Med många typer av arbetsplatser som anpassats för olika aktiviteter ökar välbefinnandet och effektiviteten på kontoret. Användardriven design är utgångspunkten för all framgångsrik arbetsplatsutformning.

Planeringsprocessen bör alltid föregås av en studie som kartlägger verksamhetens affärsmål och medarbetarnas individuella behov. En noggrant genomförd planering bidrar till att stötta företagets strategi och processer samtidigt som den underlättar när förändringarna ska genomföras.
 

Stöttar arbetsmiljön ditt sätt att jobba?

När man planerar en arbetsmiljö är det viktigt att ta hänsyn till att det finns så många olika sätt att jobba. De olika arbetsplatserna måste därför utföras med variation, så att de stöttar olika arbetssätt. Hur jobbar du?

Vårt koncept för aktivitetsbaserade kontor.

Share this page