Country

Ett medvetet val

VI STÖTTAR DIG I HÅLLBARHETSARBETET

Vår arbetsmodell Martela Lifecycle tar hänsyn till arbetsplatsens hela livscykel. Genom att utgå från användarens behov och välbefinnande skapar vi hållbara arbetsplatser.

I planeringen beaktar vi också hur ytan kan användas så effektivt som möjligt; i många fall har vi möjliggjort ytbesparingar på 20-30%.

HÅLLBARA LÖSNINGAR

Arbetsmiljöer som planerats med ansvar och hänsyn till hållbarhet är flexibla och kan enkelt anpassas efter de ständiga förändringar som sker på en arbetsplats. En viktig del i detta är möjligheten att ta vara på de möbler som blir över i samband med olika förändringar. Vi hjälper våra kunder med allt från återvinning till renovering och återanvändning. Våra hållbara inredningslösningar har i många fall bidragit till kundernas miljömärkningar. Det här är ett exempel på ett LEED-Platinum certifierat projekt som vi har möblerat.

Share this page