Country

Ergonomi

Oavsett vilka arbetsuppgifter du har eller vilken miljö du jobbar i, så har du rätt till en inspirerande och hälsosam arbetsplats. Det handlar inte bara om väggar och möbler utan också om välbefinnande och ergonomi. En välplanerad arbetsmiljö gör det lättare och roligare att jobba och det blir enklare att uppnå sina mål. Allt som krävs, är att det känns som att rummet har inretts just för dig.

Ergonomi var länge ett ganska smalt begrepp som användes i beskrivningen av relationen mellan människa och produkt. Men ergonomi har mer och mer kommit att handla om en helhetssyn på arbetsplatsen, dess miljö, processer och tjänster. Genom att förbättra förutsättningarna inom alla dessa områden ökar medarbetarnas välbefinnande samtidigt som sjuktalen sjunker och arbetsplatsolyckorna minskar. Produktiviteten ökar i takt med lojaliteten och arbetsglädjen.

Hälsa på jobbet är ett av Martelas fokusområden. Forskningen visar genomgående att rätt arbetsmiljö kan bidra till en positiv inställning hos människorna som jobbar i den. Med rätt ergonomi blir jobbet mer än ”bara” en arbetsplats. Martela har utvecklat arbetsplatsergonomi i mer än 60 år. Därför kan vi säkerställa att din kontorsmiljö är hälsosam och ger många positiva mervärden, fysiska och mentala.

Arbetsmiljö

Akustik

Visuell ergonomi

Genom att följa våra principer för arbetsplatsergonomi kan vi hjälpa dig och dina medarbetare på vägen mot färre yrkesrelaterade skador, samtidigt som vi ger ny energi i form av bättre fysisk och mental hälsa. Tiden som du tillbringar på kontoret ska inte vara en parentes, utan en självklar del av ett bra liv.

Justera din arbetsstation