Country

Visuell ergonomi

Tre fjärdedelar av den nordiska arbetskraften jobbar regelbundet framför datorn. Kontorsarbete är visuellt krävande och därför är det viktigt att arbetsmiljön inreds för optimal visuell komfort. Allt för att minska ansträngningen på ögonen och risken för smärta i nacke, huvud och axlar. När du tittar rakt fram bör skärmen vara placerad med övre delen strax nedanför dina ögonbryn. Skärmen bör också vinklas för att undvika störande reflexer från belysningen eller fönstren.

Hur mycket ljus du behöver beror på arbetsuppgiften. Den som jobbar med mycket papper har till exempel helt andra behov än den som arbetar uteslutande med datorer. Belysningsbehoven förändras också med medarbetarnas ålder – ju äldre vi blir, desto mer ljus behöver vi. Bra belysning är därför nödvändigt för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsplats. Kontoret ska inte bara ha en god allmänbelysning, utan varje arbetsplats bör också kompletteras med en effektiv platsbelysning som kan justeras individuellt. Att den belysningslösning som väljs också ska vara energieffektiv är självklart! Man ska heller inte underskatta ljusets förmåga att skapa en behaglig atmosfär och dynamik i rummet.

Hur du kan ställa in ditt arbetsbord och din skärm för att undvika trötta ögon kan du se mer om här