Country

Arbetsergonomi

Ergonomi är inte bara mötet mellan människa och produkt. Det handlar lika mycket om ljus, akustik och ventilation – allt påverkar hur vi mår på jobbet. Väl genomtänkta och designade miljöer får inte bara människor att må bra, de ökar också vår effektivitet på jobbet. Kostnaden för att göra arbetsplatsen till ett trivsamt och hälsosamt ställe är en investering, inte en utgift.

Lösningar

Väldesignade miljöer får medarbetarna att må bra och arbeta bättre. Rätt utformad kan arbetsplatsen bidra till att skapa en positiv stämning som påverkar allt och alla. Hur utrymmet utformas rent ergonomiskt – möblernas placering, akustik, ventilation och belysning – gör arbetsplatsen till en positiv plats som inte bara handlar om jobb.

Ergonomi på kontoret

Alla företag och verksamheter borde fundera över hur bättre ergonomi kan öka effektiviteten och bidra till bättre resultat och lönsamhet. I takt med att informations- och kommunikationsteknologin utvecklas allt snabbare förändras också vårt arbetssätt och hur vi använder våra kontor. Teknologin ökar medarbetarnas mobilitet – de kan jobba på och utanför kontoret, tillsammans eller ensamma. Därför måste man ta ergonomisk hänsyn i alla arbetsutrymmen på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Det räcker inte med själva arbetsbordet – utan också mötesrum, inofficiella mötesplatser, lobbies och kafeterior har blivit arbetsytor. Det flexibla arbetssättet har många fördelar men ställer också krav på helhetslösningar för kontorsmiljön, innefattande såväl akustik som belysning.

För att säkerställa vårt erbjudande för det aktivitetsbaserade kontoret har vi deltagit i flera studier och förbättringsprojekt med inriktning mot kunskapsdrivna arbetsmiljöer. Det har lärt oss att smarta, ergonomiska lösningar som är lätta att använda underlättar informationsbehandling och kommunikation. När man får en chans att välja om man vill jobba i fred eller är öppen för samtal, så blir man också effektivare. Arbetsdagen blir helt enkelt inte ”sönderhackad” av olika störningsmoment.

Ergonomisk möbeldesign

Du som jobbar på kontor tillbringar i genomsnitt åtta år av ditt liv sittande vid ett skrivbord. För att undvika problem med hälsan är det alltså väldigt viktigt att du sitter rätt och ändrar sittställning ofta. Och eftersom alla är olika, är också de ergonomiska behoven individuella.

Kontorsmöbler som är enkla och snabba att ställa in är ett av de bästa sätten att undvika arbetsskador. En bra kontorsstol väljs med hänsyn till arbetsuppgifter, användare och omgivning. Det du aldrig bör ge avkall på är bra stöd för korsryggen och att stolen är designad för att ge en god hållning när du sitter i den. Elektriskt höj- och sänkbara arbetsbord är lätta att använda och låter dig göra jobbet stående. Resultatet är en bättre hållning samt färre problem med nacke och axlar. En av fördelarna med att växla mellan sittande och stående arbete är att du piggnar till i samband med bytet.

Bra belysning och visuell ergonomi kan också bidra till att minska värk i huvud och nacke. En tydlig trend är att vi tillbringar allt mer tid i mötes- och konferensrum, och samma ergonomiska principer gäller även här. För fler tips om hur du kan förbättra din arbetsställning och ditt allmänna välbefinnande – så att du får bättre fokus på jobbet – hittar du här!
 

Ergonomi i skolan

Flexibilitet är ett grundläggande behov i skolan. Samtida lärandemiljöer bygger allt mer på variation i inlärningen och sättet att undervisa varierar från ämne till ämne. Den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknologi har också förändrat synen på var och hur inlärningen kan ske. Grupparbeten blir allt vanligare, vilket ökar behovet av mobilitet. Undervisningen är inte längre knuten till klassrummet utan kan ske på många andra ställen. Skolans lokaler används även ofta efter skoltid, för vuxenstudier eller kurser, vilket ställer ytterligare krav på flexibel och genomtänkt inredning.

Ergonomi i vården

Inom vården är de ergonomiska perspektiven annorlunda. Människor som befinner sig i en vårdsituation har vanligtvis nedsatt rörelseförmåga och behöver ofta hjälp eller hjälpmedel för att klara de dagliga bestyren. Bra inredningsdesign är ett sätt att skapa en mer hemliknande miljö och samtidigt öka livskvaliteten. För personalen är ergonomin minst lika viktig eftersom arbetsuppgifterna både är fysiskt krävande och tidsödande. Noggrann planering av inredningen och genomtänkta möbler kan därför göra stor skillnad i vardagen för både patienter och personal.