Country

Akustik

Blunda och lyssna. Hur låter ditt kontor?

 

Öppna kontorslösningar gör underverk för företagskulturen, men akustiken är inte alltid den bästa. Dålig akustik är som dålig belysning, det är tröttsamt och minskar din koncentrationsförmåga. Medarbetare som jobbar i störiga miljöer är helt enkelt mindre effektiva än medarbetare som får arbeta i akustiskt välplanerade miljöer.

Studier visar att ljud – främst tal – är det som upplevs som mest störande i det samtida kontoret. Och ju mer och ju högre det pratas, desto större blir akustikproblemet. 

Akustikplanering och ljudkontroll i öppna kontorslösningar bör därför först och främst fokusera på att dämpa talljud. Detta går bland annat att göra med hjälp av en genomtänkt rumsplanering, gruppering av arbetsplatser och att man visar hänsyn till varandra, till exempel genom att utarbeta en uppförandekod.

Ljudmiljön kan också förbättras avsevärt genom att medarbetarna erbjuds privata utrymmen för telefonsamtal, möten eller arbetsuppgifter som kräver extra koncentration.

När det kommer till produkter och lösningar finns ett brett spektrum av valmöjligheter; från ljudabsorberande skärmar och väggpaneler till förvaring med ljuddämpande detaljer.