Country

Enkel flytt

Tips för en enkel flytt

 

Att flytta innebär ofta trånga trappor, tunga soffor och
pizza till middag. Företagsflyttar är emellertid väldigt
annorlunda. Vi har listat de saker som alla som ska
genomföra en företagsflytt borde känna till.

1. En lyckad flytt stör inte företagets verksamhet

“En lyckad flytt bör inte påverka ett företags verksamhet. Därför ska en flytt ske snabbt, smidigt och orsaka så lite störningar som möjligt. För att uppnå en sådan flytt krävs planering och schemaläggning,” konstaterar Jani Järvinen, Service Production Manager på Martela.

“För 15 år sedan skötte många företag själv sina flyttar. Tanken var att spara pengar, men i verkligheten fick företagets verksamhet avbrytas i flera dagar,” berättar Järvinen.
 

2. En flytt skapar alltid frågor

“En flytt är alltid en förändring. Företag måste förstå att det alltid kommer att finnas medarbetare som inte vill flytta. Företag bör informera personalen om varför företaget ska flytta och vilka fördelar flytten medför. Intranätet kan exempelvis användas som en kanal för frågor,” säger Patrik Berg, Account Manager på Martela.

“En medarbetare vill kanske få information om hur flytten kommer att påverka arbetet, om arbetet kommer att avbrytas och när det kommer att startas igen och om det finns tillfälliga arbetsstationer att tillgå,” säger Berg.  
 

3. Lösningar på problem

“Många av de frågor som våra kunder har, är ganska självklara för flyttexperter. Datasäkerhet är en sådan sak som ofta ger upphov till frågor. Det viktigaste är att alla de frågor som dyker upp hanteras. Jag har ännu aldrig stött på en omöjlig flytt,” konstaterar Berg.

4. Återvinn gamla möbler!

På nästan alla företag finns möbler som inte kommer att behövas på det nya kontoret.

“Vid en flytt är det en bra idé att använda sig av principerna för cirkulär ekonomi så att allt material återvinns, antingen som råvara eller som renoverade möbler. Detta är enkelt för Martelas kunder eftersom vår tjänst omfattar alltifrån planering till återvinning och underhåll,” säger Järvinen. 

“Miljövärden blir allt viktigare för företag eftersom de förbättrar ett företags image,” påminner Järvinen.


Läs mer om återvinning.
 

5. Flytten är inte klar bara för att du har en ny adress

En företagsflytt är inte klar så fort du har burit lådorna över tröskeln till ditt nya kontor.

“Företag stannar aldrig av. Människor, trender och behov förändras även om adressen förblir densamma. Förändringar i arbetsplatsmiljöer kommer att bli allt vanligare i framtiden. Det är inte lönt att bli irriterad över små förändringar. Tvärtom förbättrar de ofta arbetsmiljön betydligt. Företagsflyttar borde ses som ett kontinuerligt tillstånd,” summerar Berg.
 

Kontaktinformation
Flytten sker från
Flytten sker till

Share this page