Country

Definition av behov i arbetsmiljön

Grunden till ett perfekt resultat

Vill du att dina medarbetare ska känna sig mer effektiva? Vill du att de ska kunna koncentrera sig bättre och bli mer produktiva? Det är svårt att svara nej på de frågorna. Först behöver du en behovsanalys. En analys innebär att vi identifierar ditt företags affärsmål, behov och typ av verksamhet. Vi genomför djupintervjuer och undersökningar för att ta reda på vilka typer av lokaler som bäst tillgodoser medarbetarnas behov.

En kontaktperson från Martela arbetar tillsammans med nyckelpersonerna på ditt företag, från start till mål. På så sätt lägger vi grunden till ett perfekt resultat.

Är du inte riktigt redo ge dig i kast med en behovsanalys? Då har vi även andra tjänster som inredningsdesign, möbelvård, inventarieförteckning, flyttjänst, uthyrning och återvinning av möbler, leasing och layoutplanering. Vi gör även mätningar av utnyttjandegraden som hjälper dig att förstå hur lokalerna används. Du kan läsa mer om tjänsterna nedan.

Läs mer om behovsanalys.

Vänligen beskriv i meddelandefältet vad du önskar veta mera om, så kontaktar vi dig.

Share this page