Country

Definition av behov i arbetsmiljön

Det lönar sig att börja definiera arbetsmiljön utifrån en användarorienterad behovssanalys. När Martela definierar arbetsmiljön går vi igenom organisationens användare, uppgifter, lokal- och produktbehov samt målen för ändringarna i arbetsmiljön.

Målsättningen med förändringen är alltid att dessa skall sträva mot organisationens behov och mål. För att få tillgång till samtliga detaljer samt så mycket information som möjligt om användarna och att engagera till förändringen i arbetsmiljön rekommenderar vi följande tjänster.

Behovsanalys
Utnyttjandegrad - Martela Dynamic Workplace Utilization Services

 

”Det handlar inte bara om kostnader, även om de så klart är väldigt viktiga. Vi måste också tänka på medarbetarnas välbefinnande.”
Markku Pirskanen, ekonomichef, Martela

 

”Att investera i arbetsmiljön är ett utmärkt sätt att behålla duktiga medarbetare.”
Maarit Vuori, inredningsarkitekt, Martela

Utnyttjandegrad för en dynamisk arbetsplats - Martela Dynamic

Mätningar av utnyttjandegrad ligger till grund när man planerar en arbetsplats. Rapporter om hur skrivbord, mötesrum och andra lokaler nyttjas bör analyseras för att förstå hur lokalerna faktiskt används. Dessa analyser hjälper företag att identifiera potentiella kostnadsbesparingar och att utforma arbetsmiljöer baserat på deras faktiska behov.

Introduktion till aktivitetsbaserat arbete

Eftersom övergången till ett aktivitetsbaserat kontor förändrar hur man arbetar inom ett företag är det väldigt viktigt att anpassa nyckelpersonerna, och även slutanvändarna, till det nya arbetssättet direkt vid uppstarten. Vi bistår med vår kompetens under hela processen.

Arbetsmiljöundersökning

Vi rekommenderar att man utför en arbetsplatsundersökning på alla som använder lokalerna. Både insamling av användaruppgifter och fokusen på det nya sättet att jobba hjälper till med förändringsarbetet.

Djupintervjuer med nyckelpersoner

Dessutom rekommenderar vi att man intervjuar utvalda nyckelpersoner, de som känner till alla viktiga funktioner, och sätter upp mål för arbetsmiljöförändringarna.

När man slutfört själva beskrivningen av arbetsplatsen analyseras arbetsmiljöundersökningarna och intervjuerna. Analyserna utgör sedan grunden till den preliminära planen för arbetsplatsen i fråga där inredningsdesign är ett av momenten.

Med Martela Lifecycle kan vi hjälpa er att minska era lokalkostnader, öka trivseln hos medarbetarna och samtidigt höja produktiviteten.

 

Share this page