Country

Arbets- och inlärningsmiljöer

Thank god it's monday

Vad kännetecknar en bra arbetsplats? Förmodligen finns det lika många svar på den frågan som det finns människor på jorden. Alla svar har dock en sak gemensamt, nämligen att en bra arbetsplats får medarbetarna att se fram emot måndagen och en ny arbetsvecka.

Vi har identifierat fyra områden som är viktiga för en bra arbetsplats: Collaboration,  Communication, Concentration och Chill out.  Det handlar om att utnyttja hela medarbetarnas potential istället för att skapa begränsningar och hämma kreativiteten. De fyra ledorden kan förverkligas i form av olika utrymmen avsedda för olika arbetsuppgifter och aktiviteter. Viktigast av allt är att de hjälper oss att skapa arbetsplatser som får dig att se fram emot en ny arbetsvecka. Ja, att de till och med får dig att längta till måndagen.

Låter det som något för dig och dina kollegor? Utmärkt!

Välkommen till Martelas Visionaries of work-sida!

Här delar olika visionärer med sig av sina idéer för utveckling av arbetskulturen. Genom aktuella ämnen diskuteras arbetsutvecklingen nu och i framtiden. De som delar med sig av sina synpunkter är chefer för vilka arbetsmiljön är ett verktyg för implementering av strategi samt experter på arbetsplatsutveckling som designar flexibla, användarorienterade arbetsmiljöer.

Här kan du ladda ner vårt nya white paper: Guide för hur du hanterar en arbetsplatsförändring.

Vilket jobb vill du att din arbetsmiljö ska göra?

Vill du att dina medarbetare ska känna sig mer effektiva? Vill du att de ska kunna koncentrera sig bättre och bli mer produktiva? Det är svårt att svara nej på de frågorna. Först behöver du en behovsanalys. En analys innebär att vi identifierar ditt företags affärsmål, behov och typ av verksamhet. Vi genomför djupintervjuer och undersökningar för att ta reda på vilka typer av lokaler som bäst tillgodoser medarbetarnas behov.

En kontaktperson från Martela arbetar tillsammans med nyckelpersonerna på ditt företag, från start till mål. På så sätt lägger vi grunden till ett perfekt resultat.

Skrolla ner och läs mer!

ARBETSPLATSENS LIVSCYKEL

Vår egen modell, Martela Lifecycle, är kärnan i vårt nya koncept. Istället för att göra enskilda möbelbeställningar, får ditt företag en komplett översikt som omfattar kontorets hela livscykel och som tar hänsyn till såväl människorna som till möblerna och lokalerna. En riktigt bra arbetsmiljö bidrar till att skapa en bättre upplevelse för alla som vistas där. Med utgångspunkt i vårt omfattande utbud av möbler och tjänster har vi kunnat utveckla en helhetsmodell som underlättar lokaladministrationen och hjälper ditt företag att agera på ett mer ansvarsfullt sätt. Vi ger dig verktygen för den strategiska planeringen, som både gör det möjligt att förutse framtida lokalbehov och att hålla nere driftskostnaderna.

Trevliga och välunderhållna lokaler, som har utformats efter era behov, stärker både företagets varumärke och attraherar medarbetarna som just ni vill ha. Men viktigast av allt: miljön bidrar också till att uppfylla företagets strategiska mål genom att stötta kreativiteten och effektiviteten – varje arbetsdag, hela året.
 

Definitionsfasen

Det första vi gör är att undersöka vilka behov som finns på arbetsplatsen. Hur ser verksamheten ut? Hur rör sig medarbetarna under arbetsdagen?
Med utgångspunkt i analysen gör vi ett förslag på olika arbetsplatser som kan stötta och förbättra det dagliga arbetet på bästa sätt.

Behovsanalys
Utnyttjandegrad - Martela Dynamic Workplace Utilization Services

”Det handlar inte bara om kvadratmeter och hyreskostnader, även om de är mycket viktiga. Vi måste också utforma arbetsplatsen för att stödja välbefinnande och nya sätt att arbeta."
-Eeva Terävä, Head of Workplace Development, Martela

”Att investera i arbetsmiljön är ett utmärkt sätt att behålla duktiga medarbetare.”
-Maarit Vuori, inredningsarkitekt, Martela
 

PLANERINGSFASEN

Nästa steg är en arbetsplatsplanering som baseras på analysen. Här har vi också möjligheten att ta ställning till vad som ska göras med de befintliga möblerna; om de ska omplaceras, renoveras och återanvändas, eller om de ska lämnas till återvinning.

Med Martelas planerings- och inredningstjänster kan du optimera användningen av arbetsutrymmet och fräscha upp lokalernas utseende så att det överensstämmer med företagets varumärke. Designen baseras på en kontorsplan, som tas fram under analysen utifrån de olika behoven.

Inventarieförteckning
Layoutplanering
Inredningsdesign
Martela Dynamic
Produkter
Flyttjänst
Möbeluthyrning
Arbetsplatsbeskrivning
Möbelåtervinning
Möbelmagasinering


 

GENOMFÖRANDEFASEN

Den tredje fasen innehåller implementering och genomförande. Vi levererar inredningen i enlighet med planen – och en mycket viktig del i arbetet är att introducera medarbetarna till det nya arbetssättet.

Flyttjänst
Möbelåtervinning
Projekthantering
Möbelmagasinering
Workplace as a Service
Learning environment as a Service

UNDERHÅLLSFASEN

Organisationer och arbetssätt är i ständig förändring. Varje verksamhet bör regelbundet utvärdera hur arbetsmiljön stöttar det aktuella arbetssättet och göra eventuella justeringar. Här hjälper vi gärna till. Det handlar inte nödvändigtvis om omfattande förändringar – även små insatser kan ha en stor effekt på medarbetarnas effektivitet och välbefinnande.

Mätning av användarupplevelse
Utnyttjandegrad - Martela Dynamic Workplace Utilization Measurement Service
Ergonomisk vägledning
Martela Dynamic Asset Management
Möbelvård
Möbelåtervinning
Möbelmagasinering
Möbeluthyrning
Workplace as a Service
Learning environment as a Service


 

Vänligen beskriv i meddelandefältet vad du önskar veta mera om, så kontaktar vi dig.

Share this page