Country

Ansvar och miljö

Martela ett medvetet val

Kan man förändra världen med en möbel? Vi på Martela vet att vi kan göra skillnad – genom 
att ta ansvar för människa, samhälle och miljö i alla delar  av vår verksamhet.

Ansvarsfrågorna är därför en viktig del av Martelas värdegrund, arbetsprinciper och strategi, och
 som stöd i vårt arbete har vi riktlinjerför såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt 
ansvar. Insyn och information är väsentligt i vårt hållbarhetsarbete som drivs med respekt för människa och miljö. Vi tar alltid brukarens parti när vi utvecklar, designar och producerar våra möbler. Möblernas livscykel står i fokus och vi vill att de ska få ett långt och uppskattat liv innan de kan återföras till kretsloppet och användas i nya möbler och produkter.

Drivkraften i Martelas hållbarhetsarbete är vårt varumärkeslöfte; Inspiring Spaces. Vi drivs av innovationsglädje, och av möjligheten att få skapa bättre och mer inspirerande arbetsplatser för våra kunder. Våra lösningar ökar arbetsglädjen och hälsan – och bidrar på så sätt också till ett mer ansvarsfullt agerande hos både individer och organisationer.

 

 

Styrning av hållbarhetsarbete

Martelas arbete inom CSR – Corporate Social Responsibility – innebär att vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället, miljön och våra olika intressenter. För oss är hållbarhetsarbetet vardag – ett naturligt sätt att vara och jobba, som också märks i våra värderingar och strategier.

I alla våra förehavanden följer vi noggrant alla lagar och förordningar som påverkar oss. Vi beaktar också de internationella 
 överenskommelser, åtaganden och rekommendationer som är relaterade till vår verksamhet. Just nu tillämpar vi följande riktlinjer.

Hur vi arbetar redovisas i CorporateCode of Conduct (pdf).

Varje år redovisar vi vårt hållbarhetsarbete i enlighet med FNs initiativ Global Compact. Våra framsteg sammanfattas i vår Communication of Progress (pdf) och samtliga fakta har hämtats ur koncernens ansvarsrapport. Du kan också läsa vår Communication of Progress direkt på FNs Global Compact-webb.

Ekonomiskt ansvar

Martelas ekonomiska ansvarstagande innebär att vi öppet kommunicerar våra mål och beskriver vår verksamhet och våra ekonomiska förehavanden för våra intressenter. Det innebär också att vi alltid följer lagar och förordningar samt marknads- och börsregler i alla våra förehavanden. Vi tar ansvar för att öppet redovisa våra resultat, både digitalt och i vår årsredovisning. Vi redovisar även i en ansvars- och hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiative.

Finansiell information och nyckeltal hittar du i våra Årsredovisningar Annual Reports

Ansvarstagande är också en mycket viktig del i vår försörjningskedja.Därför har vi skapat en inköpspolicy som gäller våra nyckelleverantörer.
Martela Sustainability Policy for Supply Chain (pdf)

 

Socialt ansvar

Martela utvecklar möbler och lösningar för arbetsplatser. Alla behöver en bra arbetsplats, och därför är det också självklart för oss att fokusera lite extra på arbetsplatsen i vårt sociala hållbarhetsarbete. På vår egen arbetsplats följer vi ILOs överenskommelse om arbetsrätt. Vi respekterar också den internationella arbetsrätten när vi anställer och vi förväntar oss detsamma från våra samarbetspartners. Vi arbetar för allas lika värde och tolererar inte någon typ av diskriminering i vår verksamhet. Våra värderingar och vårt arbetssätt kan du läsa mer om i vår HR-Policy. People Policy (pdf)

Vårt sociala ansvarstagande omfattar även våra kunders välbefinnande. Inredningsdesign och god ergonomi betyder mycket för arbetsglädjen – och vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder i arbetet med att skapa bättre jobbmiljöer.

Läs mer om vår syn på socialt ansvar.

Miljöarbete

Vårt miljöarbete sitter i ryggmärgen och vi letar alltid efter nya sätt att begränsa vår påverkan. Vi tar ansvar genom produktens hela livscykel – från utveckling, design och materialförsörjning till produktion, försäljning, transport och underhåll. Den dag som våra kunder inte längre behöver produkten tar vi vårt producentansvar. Genom att använda återvinningsbara material kan vi också bidra till att ge produkten liv på nytt. Vi fokuserar på områden med stort genomslag såsom material, energi, utsläpp, avfall och återvinning.
 
Mer om hur Martela begränsar sin egen och kundernas miljöpåverkan kan du läsa här.


 

Miljöcertifieringar

Martela är certifierat enligt ISO 14001 och våra miljöprinciper finns dokumenterade i vår Miljöpolicy Environmental Policy (pdf). Martela-koncernen har certifierade multisite kvalitets och miljösystem.

Vår certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem sker på flera platser och omfattar ledning, försäljning, rådgivning, marknadsföring och kund- och flyttjänster för Martela Lifecycle-lösningar för kontor och offentliga lokaler. I certifieringen ingår även inköp, produktutveckling, provning, lagerhållning, leveransstyrning, tillverkning och återtillverkning av möbler för Martela Lifecycle-lösningar (Nummela Logistics Center), tillverkning av delmontage för stoppade möbler (polsk tillverkningsanläggning) och tillverkning av laminat och melamin-komponenter (Kitees produktionsanläggning).

ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Quality and Environmental Management System Certificate (Martela Group and Kidex Oy) (pdf)


 

Möbelfakta & Svanen

Miljö- och hållbarhetsaspekterna för våra produkter och tjänster blir allt viktigare inköpskriterier för många Martela kunder. För att underlätta ansvarsfulla val, har Martela ansökt om miljömärkning från tredje part för större produktgrupper, vilket hjälper kunder att välja produkter som uppfyller deras kriterier.

Flera av Martelas produkter har Möbelfaktas miljö-, kvalitets-, och ansvarsmärkning som tilldelats av den svenska möbelindustrin (TMF).  Martela har ansökt om Svanenlicens, det europeiska förstklassiga miljömärket, för Eco versioner av våra viktigaste bord och förvaringsmöbler, med ett begränsat urval av färger och material. Du hittar produktlistor här: www.mobelfakta.se och www.svanen.se

Möbelfakta är den svenska möbelbranschens märkning av möbler som uppfyller höga förväntningar på kvalitet, miljöarbete och socialt ansvar. Märkningen har baserats på europeiska kvalitets- och miljökrav, och kraven på socialt ansvarstagande följer internationella riktlinjer. Möbelfakta uppdaterar löpande märkningen för att motsvara internationella krav.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och drivs utan bransch- eller vinstintresse. En vara märkt med Svanen påverkar miljö och klimatet så lite som möjligt. Produkternas miljöbelastning undersöks i en livscykelanalys från råvara till avfall. Analysen omfattar såväl material som framställning och återvinning. Kraven på Svanenmärkta produkter skärps kontinuerligt med ambitionen att åstadkomma ständiga förbättringar.

Intressenter

För att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet behöver vi din hjälp. Vilka frågor är viktiga för dig och ditt företag? Skicka ett mail till responsibility@martela.com eller svara på vår enkät. Enkäten är på engelska och baserad på GRI-rapporteringsmodell.

Martela stakeholder engagement

 

DESIGN FROM FINLAND -MÄRKET

Flera av Martelas möbler och tjänster som utmärker sig särskilt i fråga om design har tilldelats märket Design from Finland. Med det här märket uppmärksammar Förbundet för finländskt arbete unik finsk formgivning och företag som medvetet investerar i finsk design. Hitta alla Martela produkter med Design from Finland -märket

Design har stor betydelse för den finska ekonomin och konkurrenskraften. Historiskt sett har finsk design främst handlat om heminredningsprodukter, men idag designas även tjänster och funktioner för offentlig sektor. Förbundet för finländskt arbete är en specialistorganisation vars uppdrag är att främja finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar märkningar och webbplatser som uppmärksammar finländskt arbete. www.suomalainentyo.fi/en/

Förbundets Design from Finland-märke lyfter fram unik design med finskt ursprung. Genom märkningen uppmärksammas nyskapande företag som fokuserar på finsk design som en del av sin verksamhet och framgång. www.suomalainentyo.fi/en/design-from-finland/

Share this page