Country

Dynamic Desk Booking är en användarvänlig lösning för att hitta kollegor, boka bord och administrera bokningar. Det kan ske på nätet, via mobilen eller på en display med hjälp av id-brickan.

Systemet registrerar hur mycket arbetsborden faktisk används och gör det lättare att planera användningen av arbetsytor. Genom att analysera nyttjandegraden kan företaget finna utrymme för besparingar i lokalkostnader på rätt ställen, och kontorsytor som används mindre kan användas på mer ändamålsenligt sätt.

Lösningen integreras i elektroniskt justerbara arbetsbord och kan därmed skräddarsys för varje enskild användare.
Den tekniska lösningen kan också bidra till en mer hälsosam arbetsmiljö, då den uppmuntrar till aktivt arbete. Den kan rentav fungera som en personlig tränare på kontoret.